Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları

  • Katılım ücretsizdir.
  • Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye’de ikamet eden her birey katılabilir.
  • Yarışmaya; Değerlendirme Kurulu, Yarışma Sekreteryası ile onların birinci dereceden yakınları fotoğrafçılar katılamazlar.
  • Her katılımcı en fazla 3 (üç) farklı tarife ait birer adet Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
  • Yarışmaya katılacak fotoğrafların avokado kullanarak yapılan bir tarife ait olması gerekmektedir.
  • Yarışmaya katılan fotoğraflarda avokadonun varlığının görsel olarak belirgin olması gerekir.
  • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda Değerlendirme Kurulunun kanaati esastır.
  • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  • Muhtemel yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Değerlendirme Kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  • Dikkate değer olası bir itiraz durumunda yarışmaya gönderilen fotoğrafların, Alanya Belediyesi tarafından elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak araştırma yapması mümkündür. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik Alanya Belediyesi ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  • Alanya Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  • Alanya Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Belediye, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Ayrıca sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
  • Yarışmaya katılmak için seçilen fotoğrafa ait Türkçe Tarif, yarışmacı tarafından Alanya Belediyesi’nin http://avokadolulezzetler.alanya.bel.tr/kayit web adresi üzerinden kayıt ettirilecektir.
  • Yarışma sonuçları Alanya Belediyesi’nin http://avokadolulezzetler.alanya.bel.tr web adresinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
  • Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
  • Yarışmaya katılan fotoğrafların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almaması gerekmektedir.
  • Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
  • Yarışmacı, yarışmaya katılan fotoğrafları sonuçlar açıklanana kadar hiçbir sosyal mecrada paylaşamamayı kabul eder.